Club number: 51214, Charter 1998.06.27

slider1132x230

Historia

Poprawiono: 24 listopad 2021
Utworzono: 22 marzec 2014
Odsłon: 42903

Czarter Rotary Club Bartoszyce odbył się 27.06.1998r. Od kilku lat Klub działa w zmienionej nazwie jako Rotary Club Bartoszyce-Lidzbark Warmiński. Obecnie nasz klub liczy 21 członków oraz 3 członków honorowych. Spotkania klubowe odbywają się co czwartek o godz.18 w Pałacu – Folwarku w Galinach k/Bartoszyc. Kluby Partnerskie: RC Druskienniki – Litwa, RC Lingen – Niemcy.

Przez 23 lata istnienia klubu, wykonaliśmy wiele projektów, Grantów, Matching Grantów a w ostatnich, latach Grantów Globalnych. Nasza pomoc była kierowana między innymi dla dzieci z domu dziecka w Bartoszycach, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bartoszycach i Lidzbarku Warmińskim, dla młodzieży koła plastycznego w Pilniku i Miejskiego Dom Kultury w Górowie Iławeckim, a także dzieci z domu dziecka w Mamonowie – Obwód Kaliningradzki - Rosja, prowadzonego przez polskie siostry zakonne. Pomagaliśmy także placówkom służby zdrowia w Bartoszycach, Górowie Iławeckim i Lidzbarku Warmińskim. Dzięki naszej pomocy sfinansowano wyjazdy młodzieży która korzystała z wymiany długoterminowej, w rocznych wyjazdach do: Brazylii, Stanów Zjednoczonych, Indii, Tajlandii, Meksyku, a w ramach wymiany krótkoterminowej w okresie wakacyjnym, młodzież wyjeżdżała do Francji, Indii, Turcji, Niemiec, Danii, Norwegii, Szwajcarii, Finlandii, Chorwacji, Rumunii i Bułgarii ). Rotary Club Bartoszyce sponsorował wydanie płyty cd zespołu „Cantemus” z kolędami nagranymi w kaplicy zamku Lidzbarskiego oraz płyty zespołu „Lego” z nagraniami muzyki szantowej.
Na dorocznych balach charytatywnych występowali tacy artyści jak: Zofia Czernicka, Krzysztof Piasecki, Cezary Makiewicz z zespołem „Koltersi”, zespół „For sale”, Renata Dąbkowska, Duet „Viva”, „Happy Singers” i laureatka 10 edycji Szansy na Sukces Beata Wald, ostatnio Tadeusz Woźniak i inni. Organizowaliśmy imprezy choinkowe podczas których wręczaliśmy w okresie świąt Bożego Narodzenia paczki dzieciom z niezamożnych rodzin. W minionym okresie, pomagaliśmy także w uruchomieniu pracowni komputerowej w SP nr. 7 w Bartoszycach i sali dydaktycznej w przedszkolu integracyjnym nr. 4 w Bartoszycach, oraz zakupie pomocy dydaktycznych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lidzbarku Warminskim.

Wśród beneficjentów naszej pomocy jest Rodzinny Dom Dziecka w Lidzbarku Warmińskim oraz w Żydowie, a także Dom Dziecka w Bartoszycach. 

Wspieramy Plenery malarskie organizowane przez Dom Kultury w Bezledach, BDK w Bartoszycach, a od kilku lat sami organizujemy Plenery Rzeźbiarsko-Malarskie w Wirwiltach k/Bartoszyc. W maju 2010r., wspólnie z niemieckim RC Lingen, przekazaliśmy matching grant dla SOSW w Lidzbarku Warmińskim o wartości 93 tys. zł.  W roku 2013, wspólnie z RC Lingen z Niemiec ukończyliśmy drugi matching grant, tym razem  dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bartoszycach, fundując kompletne wyposażenie kuchni, oraz salę do ćwiczeń gimnastycznych na łączną kwotę ok. 73 tys. zł.

Pierwszy Globalny Grant przy pomocy Klubów Rotary z RC Lingen i RC Dusseldorf z Niemiec, RC Vilkaviszkis z Litwy oraz z RC Olsztyn, RC Giżycko, RC Wolsztyn, przekazaliśmy dla Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku w dniu 1 lipca 2016r.

Była to kompletnie wyposażona pralnia. Wartość tego grantu to kwota 162,000,00 zł.

Obecnie, w październiku 2021r. przekazaliśmy kolejny Grant Globalny dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lidzbarku Warmińskim. Są to mobilne pracownie komputerowe z odpowiednim oprogramowaniem, piec do wypalania prac wykonywanych z gliny a także inny sprzęt do terapii sensorycznej oraz szkolenia personelu. Wartość grantu ok. 164.000,00 zł

Klub organizuje cyklicznie co roku: Charytatywne Bale Rotary, Zawody Wędkarskie o Puchar Gubernatora Dystryktu 2231 – Memoriał Zbigniewa Bartoszewicza, Zawody Pływackie dla Uczniów Szkół Gimnazjum i Ponadgimnazjalnych, Zawody Bowlingowe dla Rotarian z Klubów Warmińskich oraz podejmuje wiele działań charytatywnych na mniejszą skalę.

 

Facebook